24 ocak 2014

bir genelge ve bir haber

“iliniz ve bölgenizdeki etkinliklerde örgütümüzün bir birimi olarak katkı ve katılımınız BİA çalışmalarına güç verecektir.”

bianet.org / 24 Ocak 2014, cuma / mustafa sütlaş

arşivimi karıştırırken bulduğum bir belge, eş zamanlı yayınlanan bir “tıp dünyası” haberi ve aynı döneme ait bir çalışma raporunda yazılı olanlar, yılbaşında yazdığım yazının sonunda söylediklerimi açımlamamı gerektirdi.

Genelge 09.02.2001 tarihinde türk tabipleri birliği, o dönemdeki genel sekreteri sevgili eriş bilaloğlu’nun imzasıyla şu genelgeyi tüm tabip odalarına göndermiş:

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Türk Tabipleri Birliği’nin de katkı ve katılımları ile oluşturulan ve ekte gönderilen broşürde ayrıntıları ifade edilen Bağımsız İletişim Ağı (BİA) çalışmaları giderek artan bir ivme ile yürütülmekte olup, bağımsız bir haber ve iletişim ağı olarak özellikle yerel radyolar başta olmak üzere içinde yer alan 100’ü aşkın yerel yayın organı ile haber, bilgi alışverişine başlamıştır.
Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının genel ve yerel medya aracılığı ile kamuoyuna iletmeyi istediği her türlü bilgi, duyuru ve açıklamanın bu iletişim ağına da iletilmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Örgütümüzün tüm kademelerinde gerçekleştirilen yayın faaliyetlerinde bu kaynaktan gelecek haber, bilgi ve belgeler de kullanılabilecektir. Bu nedenlerle iliniz ve bölgenizdeki etkinliklerde örgütümüzün bir birimi olarak katkı ve katılımınız BİA çalışmalarına güç verecektir. Kamuoyuna iletilmesine planladığınız her türlü bilgi ve açıklamanın broşürde belirtilen yol ve yöntemlerle BİA’ya ulaştırılması konusunda gereken duyarlılığın gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi Adına
Dr.Eriş Bilaloğlu
Genel Sekreter

tıp dünyası’ndaki haber

Mustafa Sütlaş, bianet'in ilk editörlerinden Nilgün Uysal'la birlikte.

genelgenin gönderildiği günlerde dağıtımı yapılan 1 Şubat 2001 tarihli ve “72” sayılı, ttb’nin 15 günlük yayın organı “tıp dünyası”nın 3. Sayfasının altında da şu habere yer verilmiş.

Haber alma hakkı için
Bağımsız İletişim Ağı

Kasım 1996 tarihinden beri süren Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 13 Ocak 2001 tarihinde bir proje olmanın ötesine geçen bir adım attı. Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB'un da içinde bulunduğu ve IPS İletişim Vakfı yöneticilerinin öncülüğünde oluşan BİA, ağırlık merkezinde yerel medyanın bulunduğu üretim temelinde dayanışma ve haberleşme ağı oluşturan bir girişim.

BİA 13 Ocak'ta yaptığı Kuruluş Konferansı ile gerçek bir iletişim seçeneği olarak varlığını ilan etti.

BİA'nın hedefleri şöyle: Yerel medyanın, ulusal radyo, TV ve gazetelere tanınan hak ve imkânlara erişebilmesinin önündeki engelleri gidermek. Varolan haber ve yayın tekeline kendi ürünleriyle alternatif oluşturmak; kısıtlayıcı mevzuatın haber alma ve haber verme özgürlüğü önüne koyduğu engellerle mücadele etmek. Yerel yayıncılığın uluslararası haber ve yayın normları temelinde yeniden yapılanmasını sağlamak Ortak eğitim, teknik ve teknolojik bilgilenme olanaklarını herkes için erişilebilir kılmak. Aynı sorunlarla karşı karşıya kalan ve aynı amaçları paylaşan, Türkiye'nin de imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Yayın Birliği İlkeleri ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda yayın yapan bütün kuruluşları ve ilkeleri paylaşan bütün bireysel habercileri üretim temelinde biraraya getirmek, mesleki işbirliği ve dayanışmayı pekiştirmek. Böylece kamu yararı ve halkın haber alma özgürlüğünü esas alan bir habercilik anlayışını gerçekleştirmek.

Çalışma raporuna da konulmuş

Bunlardan bir yıl sonra gerçekleşen aynı dönemin genel kurulu’nda katılımcılara ve kamuoyuna sunulan “ttb2000-2002 çalışma raporu”nun 139. sayfasında da bağımsız iletişim ağı/bianet var. orada da şöyle yazılmış:

1.10.5. Bağımsız İletişim Ağı (BİA)

Haberlerin sağlık politikaları başlığında gerçek üreticilerini, haber kaynaklarını ve izleyicileri karşılıklı etkileşebilecekleri bir ortamda buluşturmayı hedefleyen yeni bir haber kaynağı olarak Bağımsız İletişim Ağı oluşturuldu. BİA'nın çalışmalarına yerel medya kuruluşları (gazeteler, radyolar ve TV'ler), meslek örgütleri (TTB, TMMOB), Vakıflar (IPS İletişim Vakfı, Heinrich Böll Vakfı), iletişim eğitimcileri, bireysel haberciler estek ve katkı sunuyor. BİA'nın kaynakları IPS İletişim Vakfı'nın1997 yılında Avrupa Birliği MEDA Fonuna 18 ay süreli BİA projesi için yaptığı hibe başvurusunun31 Mayıs 2000'de kabul edilmesiyle sağlandı.

için, güç ve çıkarın yanıltıcı eleğini aşarak habere ulaşmayı sağlamak için, yerel medyanın önündeki engelleri aşmak için, Habercilerin üretim temelinde dayanışmasını sağlamak için,Türkiye'deki haber ve yayın tekeli ötesinde bir yapı yaratmak için BİA oluşturuldu.Kamu yararına ve halkın haber alma hakkını esas alan bir her habercilik anlayışını gerçekleştirmek

TTB'nin ve Tabip Odaları'nın genel ve yerel medya aracılığı ile kamuoyuna iletmeyi istediği her türlü bilgi, duyuru ve açıklamanın iletişim ağına iletilmesinin yanı sıra bu kaynaktan gelecek haber, bilgi ve belgeler tarafımızdan kullanılabilmektedir.

tüm bunlar bundan sonra da sürmesi gereken bir ilişki ve onun gerektirdiği sorumluluğu anımsatan metinler. 1 ocak yazının sonunda dediğim gibi “bianet hepimize lazım!”


önceki yazılar:

 • bir daha: “hrant için, adalet için” (18.01.2014 / bianet)
 • "isyanın izinde", hem de "içinde" (11.01.2014 / bianet)
 • başka bir dünya bugünden oluşacak (04.01.2014 / bianet)
 • bianet’in yaşamımızdaki yeri ve önemi (01.01.2014 / bianet)

    geri  

   

   

   

   

  Bu sayfa en son 18.01.2014 tarihinde güncelleştirilmiştir.